Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Od 1 lipca 2020 nowe, niezależne od Spółdzielni, stawki za wodę i odpady komunalne

Zgodnie z Uchwałą nr 369.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dn. 26.03.2020 r.  w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 29,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.85.2.ZG z dnia 08.05.2018 r. od dnia 1 lipca 2020 r. opłata za wodę i odprowadzanie ścieków wynosić będzie 10,60 zł/m3.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne korespondencja dotycząca nowego wymiaru opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego zostanie  doręczona Państwu bezpośrednio do indywidualnych skrzynek pocztowych.