Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg lok. użytkowe 10.07.2018

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej i usługowej w budynkach

1.Broniewskiego 3 o powierzchni 138,91 m² (parter, budynek wolnostojący)
2.Armii Krajowej 38 o powierzchni 129,40 m² (parter, budynek mieszkalny)
3.Armii Krajowej 46 o powierzchni 112,65 m² (parter, pawilon)
4.Armii Krajowej 42 o powierzchni 96,47 m² (parter, pawilon)
5.Jana Pawła II 84a o powierzchni 75,30 m² (parter, pawilon wolnostojący)
6.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 63,24 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
7.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 43,39 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
8.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 43,71 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
9.Nałkowskiej 3 o powierzchni 39,00 m² (parter, budynek mieszkalny)
10.Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 34,71 m² (parter, pawilon wolnostojący)
11.Nałkowskiej 7 o powierzchni 26,80 m² (parter, budynek mieszkalny)
12.Kiedrzyńska 97 o powierzchni 6,80 m² (parter, budynek mieszkalny)

Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2018r. (wtorek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a sala nr 15.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł.
Najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11 00 należy wpłacić wadium w kasie Spółdzielni przy ulicy Okólnej 113a oraz zgłosić się do pok. nr 6 celem zapoznania się z warunkami przetargu.
Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w biurze Spółdzielni w Dziale Eksploatacyjnym pokój nr 6 lub 17 lub pod nr tel. 34 325-73-55 wewn.131 lub 148, 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.