Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na najem lokali użytkowych 25.06.2019

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej i usługowej w budynkach

  1. Armii Krajowej 38 o powierzchni 129,40 m²  (parter, budynek mieszkalny)
  2. Armii Krajowej 48 o powierzchni    8,60  m2   (parter, budynek mieszkalny)
  3. Armii Krajowej 66   o powierzchni  50,86  m²  (parter, budynek mieszkalny)
  4. Broniewskiego 3 o powierzchni 138,91 m²  (parter, budynek wolnostojący)
  5. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni  63,24  m²  (I piętro, pawilon wolnostojący)
  6. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 34,94  m²   (I piętro, pawilon wolnostojący)
  7. Obr. Westerplatte 21 o powierzchni 43,39  m²   (I piętro, pawilon wolnostojący)
  8. Dekabrystów 68/76 o powierzchni 41,36  m²   (II piętro, pawilon wolnostojący)
  9. Okólna 113a o powierzchni 27,40  m²   (I piętro, pawilon wolnostojący)

Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2019r. (wtorek) o godz. 12.00  w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a sala nr 17.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł.

Najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11.00 należy wpłacić wadium w kasie Spółdzielni przy ulicy Okólnej 113a oraz zgłosić się do pok. nr 17 celem zapoznania się z warunkami przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w biurze Spółdzielni w Dziale Eksploatacyjnym pokój nr 17 lub pod  nr tel. 34 325-73-55 wewn.131, 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.