Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na lokal mieszkalny – Armii Krajowej 66 m.188

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Nasza Praca” w Częstochowie

Ogłasza

  PRZETARG  OFERTOWY  NA  PIERWSZEŃSTWO USTANOWIENIA  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU  MIESZKALNEGO

 

Mieszkanie nr 188 w budynku przy al. Armii Krajowej 66 w Częstochowie, usytuowane na IX piętrze –  2 pokoje z kuchnią o pow. użytkowej 51,40 m2;

cena wywoławcza – wartość rynkowa mieszkania do przetargu wynosi – 180 000

wadium jakie musi wnieść stawający do przetargu wynosi –  9 000 zł;

 

Wadium należy wpłacić w PLN przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni.

Nr rachunku bankowego Spółdzielni: 76102016640000310200197889

tytułem: wpłata wadium na przetarg 20 maja 2021 roku – al. Armii Krajowej 66 m 188

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

 

Oferty z dopiskiem „Oferta Przetargowa” al. Armii Krajowej 66 m 188, należy składać do dnia 18.05.2021 roku na adres:

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa

Druk oferty do pobrania – ostatnia strona w: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2021 roku

 

Wykaz opłat za użytkowanie lokalu :

 • Eksploatacja dla osób będących członkami Spółdzielni 2,95 zł/m2 p.u.;
 • Eksploatacja dla osób nie będących członkami Spółdzielni 3,23 zł/m2 p. u.;
 • Energia elektryczna (administracyjna) 0,10 zł/m2 p. u;
 • Odpis na fundusz remontowy 1,99 zł/m2 p. u.;
 • Opłata za konserwację domofonu 2,90 zł/lokal;
 • Opłata przekształceniowa za grunt 0,11 zł/m2 p. u;
 • Centralne ogrzewanie 3,51 zł/m2 p. u.;
 • Opłata za wodę i ścieki wg. wskazań wodomierza, zgodnie z obowiązującymi stawkami za 1 m3;
 • Opłata za obsługę wodomierza 3,12 zł miesięcznie
 • Opłata za gospodarowanie odpadami – zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Częstochowy;
 • Opłata za windę 16 zł/osoba.

 

Informacje o przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 73 55, wew. 145.

Regulamin przetargu: Regulamin przetargu lokalu mieszkalnego.pdf

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.