Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na najem lokali użytkowych – 13.02.2024

 Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności handlowej, usługowej oraz biurowej
w budynkach :
  

 1. Armii Krajowej 66 o pow. 27,75 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 2. Armii Krajowej 68A o pow. 156,37 m² (parter, pawilon wolnostojący)
 3. Armii Krajowej 42 o pow. 90,47 m² (parter, pawilon wolnostojący)
 4. Armii Krajowej 46 o pow. 77,80 m² (parter, pawilon wolnostojący)
 5. Armii Krajowej 38 o pow. 10,90 m2 (parter, budynek wielolokalowy)
 6. Broniewskiego 3 o pow.138,91 m2 (parter, budynek wolnostojący)
 7. Obr. Westerplatte 21 o pow. 58,70 m2 (piwnica, pawilon wolnostojący)
 8. Obr. Westerplatte 21 o pow. 52,36 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 9. Obr. Westerplatte 21 o pow. 46,22 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 10. Obr. Westerplatte 21 o pow. 63,24 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 11. Obr. Westerplatte 21 o pow. 38,00 m2 (pawilon wolnostojący)
 12. Obr. Westerplatte 21 o pow. 34,94 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 13. Obr. Westerplatte 21 o pow. 40,76 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 14. Skrzyneckiego16/18 o pow. 30,00 m2 (parter, pawilon wolnostojący)
 15. Sikorskiego 4/6 o pow. 161,58 m2 (parter, pawilon wolnostojący)
 16. Dekabrystów 68/76 o pow. 41,36 m2 (II piętro, pawilon wolnostojący)
 17. Nałkowskiej 3 o pow. 35,88 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 18. Nałkowskiej 7 o  pow. 83,00 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 19. Nałkowskiej 11 o pow. 45,53 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 20. Okólna 113a o pow. 492,00 m2 (piwnica, pawilon wolnostojący)

Przetarg odbędzie się w dniu 13.02.2024r. (wtorek) o godz. 1200 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a pokój nr 17. Najpóźniej w dniu przetargu, do godziny 1100, należy zgłosić się do pokoju nr 17 celem zapoznania się z regulaminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł na rachunek bankowy Spółdzielni (76 1020 1664 0000 3102 0019 7889), tytułem: wpłata wadium na przetarg 12 lutego 2024 roku oraz  wskazanie adresu lokalu, którego dotyczy wpłata.

 

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w Dziale Eksploatacyjnym pod  nr tel. 34 325-73-55 wewn.131 lub nr 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.