Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na najem lokali użytkowych – 14.02.2023

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
 ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności handlowej, usługowej oraz biurowej
w budynkach : 

 1. Armii Krajowej 68  o pow. 599,94 m² (piwnica, parter, I piętro pawilon wolnostojący)
 2. Broniewskiego 3 o pow. 138,91 m2 (parter, budynek wolnostojący)
 3. Obr.Westerplatte 21 o pow. 58,70 m2 (piwnica, pawilon wolnostojący)
 4. Obr.Westerplatte 21 o pow. 52,36 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 5. Obr.Westerplatte 21 o pow. 46,22 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 6. Obr.Westerplatte 21 o pow. 43,71 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 7. Dekabrystów 68/76 o pow. 41,36 m2 (II piętro, pawilon wolnostojący)
 8. Obr. Westerplatte 21 o pow.  40,76 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 9. Nałkowskiej 3 o pow. 35,88 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 10. Obr. Westerplatte 21 o pow. 34,94 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 11. Armii Krajowej 66 o pow. 27,75 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 12. Obr. Westerplatte 21 o pow. 18,00 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 13. Armii Krajowej 48 o pow. 8,60 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 14. Armii Krajowej 48 o pow.  24,00 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 15. Okólna 113a o pow. 25,07 m2 (parter, pawilon handlowy)
 16. PCK 4 o pow.  11,00 m2 (parter, budynek mieszkalny)

Przetarg odbędzie się w dniu 14.02.2023r. (wtorek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a pokój nr 17.
Najpóźniej do dnia 10.02.2023 r. należy zgłosić się do biura Spółdzielni ul. Okólna 113a pokój nr 17 celem zapoznania się z regulaminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł na rachunek bankowy Spółdzielni

PKO BP: 76 1020 1664 0000 3102 0019 7889
(tytułem: wpłata wadium na przetarg 14 luty 2023 roku i adres lokalu z powyższej listy)
Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym n
ajpóźniej w dniu 10.02.2023r.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w Dziale Eksploatacyjnym pod  nr tel. 34 325-73-55 wewn.131 lub nr 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.