Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na najem lokali użytkowych – 20.09.2022

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
 ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności handlowej, usługowej oraz biurowej
w budynkach : 

 1. Armii Krajowej 68  o pow. 599,94 m² (piwnica, parter, I piętro pawilon wolnostojący)
 2. Broniewskiego 3 o pow. 138,91 m2 (parter, budynek wolnostojący)
 3. Obr.Westerplatte 21 o pow. 58,70 m2 (piwnica, pawilon wolnostojący)
 4. Kwiatkowskiego 5 o pow. 52,80 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 5. Obr.Westerplatte 21 o pow. 52,36 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 6. Obr.Westerplatte 21 o pow. 46,22 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 7. Obr.Westerplatte 21 o pow. 43,71 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 8. Obr. Westerplatte 21 o pow. 43,39 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 9. Dekabrystów 68/76 o pow. 41,36 m2 (II piętro, pawilon wolnostojący)
 10. Obr. Westerplatte 21 o pow.  40,76 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 11. Nałkowskiej 3 o pow. 35,88 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 12. Obr. Westerplatte 21 o pow. 34,94 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 13. Armii Krajowej 66 o pow. 27,75 m2 (parter, budynek wielolokalowy)
 14. Okólna 113A o pow. 25,07 m2 (parter, pawilon wolnostojący)
 15. Armii Krajowej 48 o pow.  24,00 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 16. Obr. Westerplatte 21 o pow. 18,00 m2 (I piętro, pawilon wolnostojący)
 17. Armii Krajowej 48 o pow. 8,60 m2 (parter, budynek wielolokalowy)
 18. Gwiezdna 10 o pow.  5,70 m2 (parter-pom.pozsypowe, budynek mieszkalny)

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2022r. (wtorek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a pokój nr 17.
Najpóźniej w dniu przetargu, do godziny 11.00, należy zgłosić się do pokój nr 17 celem zapoznania się z regulaminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł na rachunek bankowy Spółdzielni
(76 1020 1664 0000 3102 0019 7889),
tytułem: wpłata wadium na przetarg 20 września 2022 roku oraz  wskazanie adresu lokalu, którego dotyczy wpłata.

Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym na jeden dzień roboczy przed dniem przetargu.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w Dziale Eksploatacyjnym pod  nr tel. 34 325-73-55 wewn.131 lub nr 787-787-455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.