Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na najem lokali użytkowych – 27.12.2022

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”
ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności handlowej, usługowej oraz biurowej
w budynkach :

 1. Armii Krajowej 68 o pow. 599,94 m² (piwnica, parter, I piętro pawilon wolnostojący)
 2. Armii Krajowej 40 o pow. 146,20 m² (parter, budynek wolnostojący)
 3. Broniewskiego 3 o pow. 138,91 m² (parter, budynek wolnostojący)
 4. Obr. Westerplatte 21 o pow. 58,70 m² (piwnica, pawilon wolnostojący)
 5. Obr. Westerplatte 21 o pow. 52,36 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 6. Obr. Westerplatte 21 o pow. 46,22 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 7. Obr. Westerplatte 21 o pow. 43,71 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 8. Dekabrystów 68/76 o pow. 41,36 m² (II piętro, pawilon wolnostojący)
 9. Obr. Westerplatte 21 o pow. 40,76 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 10. Nałkowskiej 3 o pow. 35,88 m² (parter, budynek mieszkalny)
 11. Obr. Westerplatte 21 o pow. 34,94 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 12. Skrzyneckiego 16/18 o pow. 33,87 m² (parter, pawilon wolnostojący)
 13. Armii Krajowej 66 o pow. 27,75 m² (parter, budynek mieszkalny)
 14. Obr. Westerplatte 21 o pow. 18,00 m² (I piętro, pawilon wolnostojący)
 15. Armii Krajowej 48 o pow. 8,60 m2 (parter, budynek mieszkalny)
 16. Armii Krajowej 48 o pow. 24,00 m2 (parter, budynek mieszkalny)

Przetarg odbędzie się w dniu 27.12.2022r. (wtorek) o godz. 12.00 w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Okólnej 113a pokój nr 17.
Najpóźniej do dnia 23.12.2022 r. należy zgłosić się do pokój nr 17 celem zapoznania się z regulaminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł na rachunek bankowy Spółdzielni

PKO BP: 76102016640000310200197889
(tytułem: wpłata wadium na przetarg 27 grudzień 2022 roku i adres lokalu z powyższej listy)
Wpłata musi być odnotowana na rachunku bankowym n
ajpóźniej w dniu 23.12.2022r.

Bliższe informacje można uzyskać w dni robocze w Dziale Eksploatacyjnym pod nr tel. 34 3257355 wewn.131 lub nr 787787455.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.