Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Przetarg na usuwanie awarii

OGŁOSZENIE

Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” z siedzibą przy ulicy Okólnej 113a w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie awarii sieci, przyłączy i instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni.

Informacje o przetargu oraz warunki zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym (pok. nr 32), nr tel. 34 325 73 55 wew. 146.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego jw. w pokoju nr 14 (sekretariat) w terminie do dnia 04.02.2019 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem ”Usuwanie awarii”.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.