Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2018/2019

Z uwagi na niską zewnętrzną temperaturę powietrza Zarząd CSM „Nasza Praca” w dniu dzisiejszym (25.09.2018) zlecił dostawcy ciepła – firmie Fortum – rozpoczęcie sezonu grzewczego w zasobach Spółdzielni.