Zarząd centrala tel.: 34 325 73 55   | ul. Okólna 113a, 42-218 Częstochowa   |

Aktualności

Aktualności

UWAGA! SPÓŁDZIELNIA NIE PROWADZI WYMIAN kuchenek, piecyków gazowych i innych urządzeń zabudowanych w mieszkaniach!

UWAGA !!!

W związku z napływającymi sygnałami, że Spółdzielnia prowadzi wymianę kuchenek, piecyków gazowych i innych urządzeń zabudowanych w mieszkaniach

INFORMUJEMY, IŻ SPÓŁDZIELNIA NIE PROWADZI TAKICH WYMIAN.

Czynności Spółdzielni ograniczają się do wykonywania niezbędnych przeglądów gazowych, kominiarskich i elektrycznych i są wykonywane przez upoważnione przez Spółdzielnię do tego osoby, a terminy przeglądów są każdorazowo obwieszczone na tablicy ogłoszeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z Państwa strony, co do osoby, która chce wejść do mieszkania, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administracją Osiedla bądź komisariatem Policji lub Strażą Miejską.